Installation av nätverk för privatpersoner, mindre företag & föreningar.

Vi utför nyinstallation av komplett nätverk eller utbyggnad av befintligt nätverk för företag och föreningar mm. allt ifrån kontorsmiljö till större installationer med radiolänk för överföring på längre avstånd utomhus.

Är ditt företag inte riktigt stort nog för att ha en egen IT avdelning, men trots det lite för stort för att förlita dig på den där kunnige anställde som gärna vill men inte hinner? Behöver ni lite mer än den router och trådlösa nätverk som din internetleverantör levererade?

Vi kan uppgradera ditt befintliga nätverk till ett system med övervakad brandvägg, switch och en eller flera anslutningspunkter där du enkelt kan se var du har en flaskhals i systemet och vad som behöver uppgraderas eller åtgärdas för att öka din driftsäkerhet och göra ditt dagliga arbete enklare.

Detta ger dig möjlighet till full trådlös täckning över en större yta, med hänsyn till lokalens storlek, form och väggars placering med mera, samt möjlighet att ansluta viktiga datorer/maskiner direkt till trådbundet nätverk för hög driftsäkerhet oberoende av miljö.

Ditt system kan enkelt uppgraderas med kameraövervakning för fasad/entre eller viktiga positioner med t.ex hög skaderisk som t.ex lastbrygga med mera, samt möjlighet till ett integrerat passersystem och därmed öka ditt företag eller förenings säkerhet både internt och i stöldskyddssyfte.

Väl installerat kan du enkelt själv övervaka ditt system, och lika enkelt hålla det uppdaterat och säkert mot angrepp i en modern miljö med verktyg anpassade till en normal användare. Vi erbjuder även möjlighet till service och underhåll av ditt nätverk via avtal, där du kan koppla av och vara trygg med att dina enheter kontinuerligt uppdateras och övervakas.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.