AB Jetco – Aktiebolaget JETCO, Johnsson Electrical Trade Co

Jetco har funnits som bolag sedan 1962, och har under hela sin verksamma tid handlat med elektronik i olika former, allt från komponenter till förädlade produkter.

Sedan mitten av 2019 har AB Jetco flyttat sitt säte till Malmö och i samband med konkursen av Hellmertz Elektronik tagit över försäljning och utveckling av Hellmertz tidigare produkter.

Ab Jetco samarbetar med ett antal mindre företag för allt från utveckling av elektronik på komponent och kretskortsnivå, till inhemsk produktion av färdiga produkter i liten till medelstor volym.

Kontakta oss gärna med förfrågan om specialprodukter, eller vidareutveckling av en befintlig produkt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.